Winkelwagen

Prijsberekening


 Het uurloon aangepast per 01/01/2015 bedraagt € 80,- (vrijgesteld van btw sinds 01/07/2017), geldig voor gelijk welke dienstverlening.

 Verzendingen per post: Verzendings- en verpakkingskosten voor onze pakjesdienst zijn vanaf 29/11/2018 vastgesteld op € 8,- voor de hele Benelux.- Vraag eventueel om de barcode van uw zending via dirk@mediums.pt

U kunt uw zending dan vervolgens traceren op: Sommige producten/diensten welke verband houden met de import uit Brazilië kunnen in de loop der tijd aangepast worden volgens de wisselkoers van de Braziliaanse Real tegenover de euro. Zie website: Banco de Portugal

BETALINGSWIJZEN

Al onze goederen en diensten zijn contant betaalbaar, ten laatste op de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van veertien werkdagen, welke ingaat vanaf de dag op volgt na die van de levering. De waarde van elke bestelling dient overgeschreven op rekening BE09 0001 5769 8657 (Bpost Bank). Betaling per kredietkaart wordt voor elk bedrag aanvaard en gebeurt online via de beveiligde servers van het betaalsysteem PayPal. Na verzending van uw bestelling zal u de volgende werkdag door mijzelf een uitnodiging ontvangen om uw betaling te kunnen verrichten via PayPal. Deze webwinkel laat dit niet op automatische meer toe uit respect voor uw privacy én nadat uw bestelling door mijzelf gelezen en goedgekeurd werd. Bij betaling via PayPal worden geen betaalkosten aangerekend.

Sinds de invoering van de Europese elektronische overschrijving wordt aanbevolen uw betaling over te boeken op mijn rekening in België mits gebruik van volgende gegevens:

       Begunstigde: Dirk Wallaert
       Adres: Charles de Kerchovelaan 275, 9000 GENT
       IBAN: BE73 9793 7330 0360
       BIC: ARSPBE22
       BANK: ARGENTA

BE 0586.835.548

Nota: Betaling per kredietkaart wordt voor elk bedrag aanvaard en gebeurt online via de beveiligde servers van het betaalsysteem PayPal. Na verzending van uw bestelling zal u de volgende werkdag door mijzelf een uitnodiging ontvangen om uw betaling te kunnen verrichten via PayPal. Deze webwinkel laat dit niet meer op automatische toe uit respect voor uw privacy én nadat uw bestelling door mijzelf gelezen en goedgekeurd werd. Bij betaling via PayPal worden geen betaalkosten aangerekend.

Uitsluitend betaling per kredietkaart wordt aanvaard en gebeurt online via de beveiligde servers van het betaalsysteem PayPal. Na verzending van uw bestelling zal u de volgende werkdag door mijzelf een uitnodiging ontvangen om uw betaling te kunnen verrichten via PayPal. Deze webwinkel laat dit niet meer op automatische toe uit respect voor uw privacy én nadat uw bestelling door mijzelf gelezen en goedgekeurd werd. Bij betaling via PayPal worden geen betaalkosten aangerekend.


Nog geen klant van PayPal?

BE 0586.835.548